Myter och läckor Trendspaning 2312 2017.03.24 
Myter och läckor Trendspaning 2312 2017.03.24

Demokraterna vägrar inse varför Hillary inte vann?
Deras sanning är att det var ryssarna som fixade det.
Efter de flesta media i USA är vänstervridna och också delar av FBI så upprepas myten? Nu skall FBI undersöka Trump samtidigt som chefen försäkrar, att så vitt man känner till man inte avlyssnat Trump

Läckorna från FBI styrker misstankarna om av lyssning.
Uppenbarligen finns det sympatisörer med Hillary.
Myter kontra fakta skapar rättsröta-Fots. följer.

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Terror i London Trendspaning 2311 2017.03.23  
Terror i London Trendspaning 2311 2017.03.23

Dags igen.
En nyss frisläppt person med vissa sympatier, kapade en bil och körde över en massa oskyldiga människor på trottoarerna på en bro. Beväpnad med en kniv dödade han en person i försök att ta sig in i Parlamentet.

En s.k low-tech terrorattack.
Går de att förhindra i framtiden? Sannolikt inte, tyvärr.
I alla länder i Europa är situationen densamma,
underskattning av svårigheterna att integrera stora mängder av flyktingar med utomeuropeiskt ursprung.

Det skapar getton, som fungerar som drivhus för terrorism.
Som man sår , så får man som bekant skörda.
Politikerna fortsätter att så, tyvärr!
Gettona ökar, den onda cirkeln förstärks.

Forts. följer

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Industry 4.0, ett ramverk Trendspaning 2310 2017.03.22  
Industry 4.0, ett ramverk Trendspaning 2310 2017.03.22

En ny industriell revolution. 4.0. pågår

Här är ett ramverk som stöd för företagsledningars strategiarbete.

Utgångspunkt.
Data och Analys som kärnfaktorer.

Strategiska åtgärder.
1. Digitalisering och integration av vertikala och horisontella värdekedjor.

2.Digitalisering av produkt- och tjänsteerbjudanden.

3.Digital affärsmodell och interaktion med kunder.

Verktyg.

1. Mobila telefoner/datorer
2. Internet of Things plattformar
3. Teknologier för geografisk positionering.
4. Avancerade människa/dator gränssnitt.
5. Säkerhetsfunktioner
6. 3D skrivare
7. Smarta sensorer
8. Verktyg och algoritmer för analys av Big Data
9. Interaktion på flera nivåer och kundprofilering.
10.AR Augmented Reality och smarta glasögon
11.Molntjänster
12.Förändring av företagskulturen.

Som de säger i USA. Det är A Tall Order.
En disruption av befintliga kunskaper.
De företag som inte ställer, om hamnar på historiens skräphög och museer. Jämför t.ex ångloken.

Har styrelser och koncernchefer nödvändig ny kunskap för att förstå och driva detta?
Hur får de tag den nya kunskapen?
Eller fortsätter de med föråldrade kunskaper?
En fråga som te.x. aktiesparare bör ställa sig!
Forts. följer.


[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Augmented reality? Trendspaning 2309 2017.03.21 
Augmented reality? Trendspaning 2309 2017.03.21

Realitys, virtuella and augmented? VR och AR

Virtuella VR är datorframställda verkligheter, som man kan gå runt i med hjälp av t.ex. glasögon där bilder projiceras.
Augmented AR betyder förstärkta, dvs man kombinerar verkligheten med ytterligare information.

Stora praktiska möjligheter inom Industy 4.0.
Antag att en lokal reparatör av en utrustning ute i världen behöver hjälp.
Då kan denne kopplas ihop med en central expert på långa avstånd.
Reparatören ser med hjälp av glasögon t.ex sina egna händer och utrustningen.
Det gör också experten som med sina händer kan visa vilka handgrepp som skall utföras.
Montören ser sina händer dvs verkligheten, men ser också expertens förslagna handgrepp projicerade framför sina egna och kan kopiera eller härma.

Servicecikation som konkurrensmedel inom industrin.
Anläggningsleverantör säljer alltmera sina produkter som en löpande service.
T.ex Wärtsila som säljer fartygsmotorer, och har tidigt byggt ett IT-nät som följer motorerna.
De har lokal servicepunkter spridda över världen. De har nu kompletterat med s.k AC.
Central expertis kan stödja lokala reparatörer.

Fler och fler räknar på livscykelintäkten.
Det betyder att service- och underhållstjänster blir allt viktigare för totalaffären. Det krävs att man säljer upptid dvs uptime, dvs att produkten fungerar utan avbrott.
Det medför att man inrättar centrala servicecentra.

Trender för servicetekniker. Lättrörliga.
Att utbilda en servicetekniker är ingen garanti för att vederbörande stannar.
Snabb utveckling gör kunskap till en färskvara.
Det påkallar behovet av ett nätverk för att snabbt och kontinuerligt överföra nya kunskaper till servicetekniker för att maximera uptimen. Där passar AR in i bilden och växer snabbt. Industry 4.0. ä på väg
info@xmreality.se[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Politiskt nyspråk Trendspaning 2308 2017.03.20 
Politiskt nyspråk Trendspaning 2308 2017.03.20

Politiker börjar försöka dölja verkligheten med nya ord.

Problem = utmaningar
Flyktingar = nyanlända
Getton = utsatta områden.
Ankarbarn = ensamkommande.
Marginalskattehöjningar = förmåner att få bidra.

Varför inte låta alla bidra maximalt?
Låt alla bara få behålla existensminimum så blir det riktigt jämlikt enligt vänsterpartiet.
Då lönar det sig inte att arbeta, men alla kan ju få medborgarlön av Miljöpartiet,
så då infinner sig den totala jämlikheten och lyckan?
Alla blir ju lika fattiga

Forts. följer

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Isbrytning Trendspaning 2307 2017.03.19 
Isbrytning Trendspaning 2307 2017.03.19

Det är mycket svåra isförhållanden i Norra Bottenviken.
Bara de starkaste isbrytarna klara jobbet.

Varför?
Enligt Johny Lindvall vid Sjöfatsverkets isbrytaravdelning.
" Det har varit litet mer vinter i år än förra året,
då det var extremt milt.
Vart tog en globala uppvärmningen vägen?
Tur att man ännu inte börjat med s.k feministisk isbrytning?
Som i Stockholm av Miljöpartiet.
Forts. följer.

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Statligt kulturstöd? Trendspaning 2306 2017,03.18 
Statligt kulturstöd? Trendspaning 2306 2017,03.18


Forts. följer

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
300 ISkrigare är tillbaka i Sverige en enligt Säpo. Trendspaning 2305 2017.03.17 
300 ISkrigare är tillbaka i Sverige en enligt Säpo. Trendspaning 2305 2017.03.17

Myndigheterna vet inte var de är?
Inga straff planeras, De skall tas omhand av välfärdsystemen,
Det kostar pengar. Naivt.
I USA försöker Trump stoppa inresor från vissa länder tills man får ett s.k.vetting program på plats,
Ann Coulter ger sina synpunkter. De är politiskt inkorrekta, men sanna`?
Kolla själv!

https://www.youtube.com/watch?v=vfzhGS9IdE8

Forts. följer.

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Nordea och Core Banking Platform Trendspaning 2304. 2017.03.16 
Nordea och Core Banking Platform Trendspaning 2304. 2017.03.

Bakgrund
Bankerna började tidigt utnyttja datorer för att hantera sin papperscirkus. Vartefter IT-utvecklingen fortskridit med olika generationer, så har det avsatt olika sediment i deras s.k. hembyggen med olika leverantörer.
Det har skapat en i längden ohållbar situation som ständigt leder till haverier där systemen slutar betjäna kunderna.

Konkurrens
Bankerna börjar få konkurrenter som likt Plockepin börjar konkurrera inom olika områden, det som nu kallas Fintech.
Eftersom de inte ha några gamla system så kan de börja direkt med det senaste dvs Internet och Sociala medier.

Kunderna börjar efterfråga IKEA-lösningar.
De vill spara pengar genom att direkt hämta sina paket och lära sig göra slutmonteringen. Behovet av s.k rådgivare dvs säljare av bankernas egna produkterna bortfaller genom att det också uppstått ett nytt ecosystem eller en värdekedja av olika aktörer typ Avanza och Nordnet och analytiker.Deet kallas disintermediation. Led som inte behövs försvinner och nya uppstår.

Slutet för fina gatan?
Inom detaljhandeln fanns det varuhus med olika avdelningar med manuell betjäning för fint folk. De blir allt färre. Folk vill handla i gallerier eller över nätet billigare och bekvämare.
Samma utveckling pågår inom finansbranschen. Bankerna måste ändra sina affärsmodeller.

IT-system är modeller av verkligheten.
De måste ändras och samtidigt börja använda den senaste tekniken. De gamla IT systemen kan jämföras med ånglok som nu är obsoleta . Bankerna står inför stora investeringar, om de vill överleva.

Nordea har insett det.
Av deras senaste sidan 8 framgår detta. De har startat ett projekt som går ut på att skaffa ett s.k. standardsystem som skall ersätta alla de fyra hembyggen, som finns i 4 olika länder. Det skall vara klart 2020 hoppas man, och en s.k. pilot har avslutats. Det är ett s.k.högriskprojekt..Det kostar miljarder redan.

Intressant att följa för forskare och trendspanare.
På senaste bolagsstämman ställdes frågor.
Vi är en krets av seniorer med lång och djup erfarenhet av It-lösningar. Vi har så klart våra synpunkter.
En fråga som ställdes var revisorernas kompetens om IT-projekt. Det kändes inte betryggande att chefsrevisorn kände sig tvungen att ställa sig upp och säga att det hade man. De anlitade en expert i London. Vad han indirekt sade, var att han själv saknade erforderlig It kompetens liksom hans svenska organisation?

Kommer projektet att lyckas?
Inom detaljhandeln och andra servicebranscher som flyget har det visat sig vara svårt att ändra kulturen. NK har blivit en galleria och SAS försöker fortsätta vara Fina gatan, medan Norwegian växer förbi som folkflyg. Kulturen måste ändras.

En förändring av affärsmodeller kräver en kulturförändring.
Det är nästan omöjligt att göra. Nordea har ju en Ordförande som är stor i orden och som hämtad från en annan tidsålder då Fina gatan hade sin storhetstid. På trettiotalet? Han följer inte ens med sin tid när det gäller kostymer, den är fortfarande dubbelknäppt!
Jämför med Ingvar Kamprads framtoning i begagnade kläder.
Kommer han att kunna ändra Nordea från Fina gatan till en folkbank? Vi får väl se?
Forskningen fortsätter.

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link
Norra Europas största fastighetsmässa Trendspanng 2303 2017.03.15 
Norra Europas största fastighetsmässa Trendspaning 2303 2017.03.15

På en mässa norr om Stockholm.
Jag var där och gick runt, 300 utställare och två scener med föredrag. Något nytt, nej, branschen verkar stå still? Jag har följt den i tiotalsår.
Den är produktorienterad inte kundorienterad.På bostadssidan råder produktbrist , vilket gynnar leverantörerna?

Soptunnebransch?
Det talas myckedt litet om kundnytta för boende eller företag. Jag brukar kalla den en soptunnebransch för företagsledare, där hamnar de, som inte platsar i branscher med kundbrist där man måste konkurrera med kundnyttor. Räknenissar?

Lyssnade på två föredrag, om Sundbyberg och Göteborg.
I Sundbyberg finns bostadsområden där folk skjuter varandra. I Göteborg också.
Vad var då problemet?
Det bodde alldeles för många i lägenheterna i förhållande till vad de byggts för på 60-talet.
Det accepterades som ett axiom, istället för att fundera över varför.

Det går ju att åtgärda om man vågar och vill?
Flyktingar eller på nyspråk nyanlända får ju bosätta sig var de vill. Därför fylls problemet på hela tiden.Politikerna våga inte åtgärda. De som klagar kallas på politikerspråk för populister!

Skum bransch?
Fastighetsbranschen vimlar av placerare som vill tjäna pengar i första hand inte tillhandahålla kundnytta.
Hur vet jag det? Jo jag lyssnar på dem på aktiemässor där de jagar placerare. Där talas det inte om kundnytta, utan om hur de skall höja hyrorna för hyresgästerna!

Hur skilja agnarna från vetet?
Ju vackrare namn på bolaget, Ju sämre för kunderna? Testa!
Tänk deras namn tvärtom, så får Du kanske sanningen?
Forts. följer.

[ Lägg till kommentar ]   |  [ trackbacks 0 ]   |  permalink  |  related link

Nästa